מבוא להומרוס, 2004

דף משאבים

 

בדף זה יופיעו קישוריות לחומר שחולק או נדון בפגישות הסמינר, וכן קישוריות לאתרים שימושיים שמוסיפים על הנאמר בסמינר.  דיונים ושאלות בנושא הסמינר מתקיימים בפגישות וכן בקהילת LiveJournal בשם homer2004, בכתובת: http://livejournal.com/~homer2004

 

שאלות והערות, נא לכתוב לאסף ברטוב, בכתובת asaf@forum2.org

 

משאבים כלליים

 

·        Greek Mythology Link -- אתר מעולה ומקיף בנושא מיתולוגיה יוונית, מאת קארלוס פראדה: http://homepage.mac.com/cparada/GML/index.html

 

פגישה ראשונה – הרצאת מבוא

 

דף מונחים, מקורות, ותולדות יוון, שחולק בפגישה. (MS Word)

שקופיות ההרצאה (שימו לב גם להערות מתחת לכל שקופית) (MS PowerPoint, ~2.5MB)

תקציר סיפור מלחמת טרויה לפני תחילת האיליאדה.  (הוקרא בפגישה) (MS Word)

 

פגישה שניה ­­­– איליאדה, שיר ראשון

 

מילון עזר לשיר הראשון

הערות לשיר הראשון

 

פגישה שלישית ­­­– איליאדה, שיר שני

 

מילון עזר לשיר השני

הערות לשיר השני

 

פגישה רביעית ­­­– איליאדה, שיר שלישי

 

מילון עזר לשיר השלישי

הערות לשיר השלישי

 

פגישה חמישית ­­­– איליאדה, שיר רביעי

 

מילון עזר לשיר הרביעי

הערות לשיר הרביעי

 

פגישה ששית ושביעית ­­­– איליאדה, שיר חמישי

 

מילון עזר לשיר החמישי

הערות לשיר החמישי

 

פגישה שמינית ­­­– איליאדה, שיר ששי

 

מילון עזר לשיר הששי

הערות לשיר הששי

 

פגישה תשיעית ­­­– איליאדה, שיר שביעי

 

מילון עזר לשיר השביעי

הערות לשיר השביעי

 

פגישה עשירית ­­­– איליאדה, שיר שמיני

 

מילון עזר לשיר השמיני

הערות לשיר השמיני

 

פגישה אחת-עשרה ­­­– איליאדה, שיר תשיעי

 

מילון עזר לשיר התשיעי

הערות לשיר התשיעי

 

פגישה שתים-עשרה ­­­– איליאדה, שיר עשירי

 

מילון עזר לשיר העשירי

הערות לשיר העשירי

 

פגישה שלוש-עשרה וארבע-עשרה ­­­– איליאדה, שיר אחד-עשר

 

מילון עזר

הערות

 

פגישה חמש-עשרה ­­­– איליאדה, שיר שנים-עשר

 

הערות


פגישה שש-עשרה ושבע-עשרה ­­­– איליאדה, שיר שלושה-עשר וארבעה-עשר

 

הערות לשיר השלושה-עשר

הערות לשיר הארבעה-עשר


פגישה שמונה-עשרה ­­­– איליאדה, שיר חמישה-עשר

 

הערות

הערות לאיליאדה, שיר ששה-עשר
הערות לאיליאדה, שיר שבעה-עשר
הערות לאיליאדה, שיר שמונה-עשר

הערות לאיליאדה, שיר תשעה-עשר (בהכנה)
הערות לאיליאדה, שיר עשרים
הערות לאיליאדה, שיר עשרים-ואחד  (בהכנה)
הערות לאיליאדה, שיר עשרים-ושניים  (בהכנה)
הערות לאיליאדה, שיר עשרים-ושלושה  (בהכנה)
הערות לאיליאדה, שיר עשרים-וארבעה (בהכנה)

עדכון אחרון: ‏14/10/2004